Brug af tagterrassen

Se undermenuen om Tagterrassen.

Støj i ejendommen, herunder musik

Det er forbudt at støje og spille musik, så andre beboere generes. Høj musik og støj fra håndværksarbejde må ikke forekomme i tidsrummer kl 22.00-07.00 på hverdage og mellem kl. 24.00-10.00 natten efter fredag og lørdag.

Deltagelse i arbejdsdage

Andelshavere skal deltage i to arbejdsdage per år. Udeblivelse fra arbejdsdage koster 650 kroner per udeblivelse. Der afholdes i alt fire arbejdsdage pr år.

Husdyr

Der skal søges om tilladelse til at holde større husdyr (fx hund og kat). Tilladelsen gives skriftligt af bestyrelsen under forudsætning af, at husdyret føres i snor på trapper og i gård, samt at dette i øvrigt ikke er til gene for ejendommens beboere.

Kælderrum og loftrum

Kælderrum og loftrum skal være forsynet med hængelås og skal ryddes ved fraflytning. Såfremt der ikke er ryddet 8 dage efter fraflytning, vil arbejdet blive udført for den fraflyttedes regning.

Affald

Storskrald må ikke henstilles ved affaldscontainere, men stilles i det dertil indrettede skur. Byggeaffald må ikke stilles til storskrald.

Rygning på fællesarealer

Det er forbudt at ryge på alle indvendige fællesarealer, herunder opgange, inkl. bagtrapper, loftet, tagterassen (indvendigt) m.v.

Gården

Gården er fælles med de andre andelsforeninger. Spørgsmål rettes til gårdlauget.